ANVR-Reizigersvoorwaarden

Spauwen Travel (KvK 72620927) is aangesloten bij de ANVR (ANVR nummer: 05557).
De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover.
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is.
Klik hier www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Spauwen Travel (KvK nr. 72620927) is aangesloten bij SGR (SGR nummer: 3769). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de in dit programma/op deze website (vetgedrukt wat van toepassing) gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.Per boeking wordt een verplichte bijdrage van € 5,00 per persoon in rekening gebracht. Zo bent u altijd zeker van uw betaalde reissom.

Calamiteitenfonds

Spauwen Travel (KvK nr. 72620927) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

De navolgende bepalingen zijn door Spauwen Travel zelf vastgesteld.
Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Annuleringsvoorwaarden

Indien een reservering/reis wordt geannuleerd, zal De Limburger Reizen de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

Busreizen & dagtochten:

 • Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  De aanbetaling (15%)
 • Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag (inclusief) tot de 28ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  35% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 21ste dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  40% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag:
  90% van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later:
  100 % van de reissom

Bij vliegreizen en (rivier)cruises hanteren wij afwijkende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot de 60ste kalenderdag (exclusief) vóór de vertrekdag:
  De aanbetaling (30%)
 • Bij annulering vanaf de 60ste kalenderdag (inclusief) tot de 45ste kalenderdag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  50% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 45ste kalenderdag (inclusief) tot de 30ste dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  60% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief ) vóór de vertrekdag:
  75% van de reissom
 • Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag (inclusief) tot de vertrekdag:
  95% van de reissom
 • Bij annulering op de vertrekdag of later:
  100 % van de reissom
 • Indien voor een bepaalde bestemming/vliegreis afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden, staat dit expliciet bij de betreffende reis vermeldt.

 

Minimum aantal deelnemers:

 • De organisator kan de reisovereenkomst binnen de in de aanbieding vermelde termijn opzeggen als het aantal aanmeldingen kleiner is dan het voorafgaand aan de boeking kenbaar gemaakte vereiste minimumaantal deelnemers.        De organisator stelt u hiervan uiterlijk in kennis:
 • 20 dagen voor vertrek bij reizen van meer dan zes (6) dagen;
 • 7 dagen voor vertrek bij reizen van twee (2) tot zes (6) dagen;
 • 48 uur voor vertrek bij reizen van minder dan twee (2) dagen.

Duurzaam Toerisme

Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur zodat reizen in de toekomst ook nog goed mogelijk is. De reisbranche voelt zich hierbij betrokken. ANVR reisorganisaties zijn in ANVR verband verplicht om een milieuprogramma met praktische maatregelen op te stellen en toe te passen. In dit programma beschrijven reisorganisaties hoe zij nu en in de toekomst de zorg voor het milieu toepassen in de bedrijfsvoering en in de aan u aangeboden reizen. Ook is een daartoe opgeleide milieucoördinator actief. Wij voldoen aan de gestelde verplichtingen conform de eisen van de Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.
Duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij ook een onmisbare schakel. U kunt hierover meer lezen in de ANVR brochure en op ANVR website.

ANVR Touringcarclassificatie

ANVR-organisatoren van busreizen hebben afgesproken de belangrijkste kwaliteitsnormen van de touringcars standaard vast te leggen. Er is een onderscheid tussen Tourist Class, Comfort Class en Royal Class. Kijk voor specifieke verschillen op www.sktb.nl/classificaties/
Bij De Limburger Reizen reist u met Comfort Class of Royal Class touringcars

Roken in de bus

ANVR-organisatoren houden zich aan het wettelijke verbod op roken in de bus. Voor rokers is er gelegenheid om tijdens de stops te roken

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen zowel positief als negatief zijn ten alle tijden onder voorbehoud. De definitieve reissom staat op de bevestiging van uw reservering. Indien u kort voor vertrek een vliegreis reserveert, zijn de prijzen van de vliegtickets soms hoger. Een eventuele toeslag en hogere reissom geven wij u altijd voor uw definitieve reservering door.